JobThai
รับสมัครด่วน
Mar 24, 2023

Key Account (Modern Trade-เวชสำอาง)

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนจัดโปรโมชั่น - จัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าตามงบประมาณที่จัดทำ - บริหารทีมงาน บริหารสต๊อกสินค้า - บริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย - ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารรับทราบ
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายเวชสำอาง ทางลูกค้ากลุ่ม Modern Trade อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ Skin Care เป็นอย่างดี
 5. วางแผนจัดโปรโมชั่น หรือจัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า ตามงบประมาณที่จัดทำ บริหารทีมงาน บริหารสต็อกสินค้า และบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งติดตามผลให้บรรลุเป้าหมาย
 6. เจรจาเงื่อนไขทางการค้า และตรวจสอบยอดขาย ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 7. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายเวชสำอางและบริหารทีมงาน BA
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 9. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
 10. มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าใจ Social Network ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
 11. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและวางแผนระบบการขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
How to apply
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล - ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณปรางค์ทิพย์ สีตะธนี
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-555-9999 ต่อ 1201
Email : thainakornpat_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-589-2729
Location
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company