Sep 18, 2020

หัวหน้าแผนกบรรจุ

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมการทำงานของแผนกบรรจุ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบ/รวบรวม/จัดเก็บเอกสารการผลิต จัดทำรายงานส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำเอกสารคู่มือหรือวิธีปฏิบัติงาน 4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน 5. ประสานงานกับ Production Co-ordinator ในการจัดเรียงลำดับการเบิกบรรจุภัณฑ์ ที่จะนำมาผลิตในแต่ละวันให้เหมาะสมทั้งเวลาและจำนวน รวมทั้งประสานงานกับช่างในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 6. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ภายในเวลาที่กำหนด
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 3. ผ่านงานในฝ่ายผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือโรงงานผลิตยา อย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นง่าย
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
 • Contacts
  คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
  222 หมู่ 4
  Ra Haeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
  Email : neocosmed_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-976-2318
  Location
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 222 ม.4
  Ra Haeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.