รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำอาคารลูกค้า) **โซน MRT วัดมังกร
pin locationLocation
pin location
Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน
 • 2.จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
 • 3.โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 • 4.ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
 • 5.ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด
 • 6.จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
 • 7.นำเช็คฝากธนาคาร
 • 8.จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
 • 9.รับวางบิลจาก Supplier
 • 10.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค
 • 11.จัดทำ Invoice Approval ส่งเข้า Head Office เพื่อทำเช็คจ่าย
 • 12.จัดทำ PR เพื่อตัด Budget
 • 13.ควบคุมดูแลเงินสดย่อย และทำสรุปตั้งเบิกขออนุมัติ
 • 14.รวบรวมประวัติ หรือรายละเอียดการเช่า เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
 • 15.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน หรือการบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในลักษณะงาน หรือใกล้เคียงกัน
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS.Office : Word, Excel)
 5. หากสามารถทำบัญชีโดยไม่พึ่งพาโปรแกรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความเป็นผู้นำ แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 8. **สามารถเริ่มงานได้วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ค่าทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน (เฉพาะตำแหน่งที่จำเป็น)
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • วันหยุดพักร้อน 12 วันต่อปี
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
How to apply
 • ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Walk In เข้ามาสัมภาษณ์(เฉพาะตำแหน่ง ช่างเทคนิคประจำอาคาร /พนักงานส่งเอกสาร /พนักงานขับรถ) ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น.และสามารถทราบผลการสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันที่มาสมัคร หรือแจ้งกลับภายหลัง
Contacts
คุณพรธิพา (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 02-119-2830
Email : cbre_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-685-3304
Website : www.cbre.co.th
Location
MRT วัดมังกร
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.