Apr 12, 2021

Software Quality Assurance - ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์ Requirement เพื่อนำมาออกแบบการทดสอบ - Planning และ Estimated Time การทดสอบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง - พัฒนา Test Case / Test Scenario - ร่วมกัน Review Test Case ภายในทีม - กำหนด ID ของแต่ละ Element ส่วนของหน้า UI ให้ Dev - พัฒนา Automated Test Script เพื่อ ทดสอบ API และ UI ตาม Pattern ที่ตกลงกันในทีม (Pattern มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับการร่วมกันออกความคิดเห็นภายในทีมและความเหมาะสมกับ Tools ที่เราใช้ในการทดสอบด้วย) - ร่วมกัน Review Automated Test Script ภายในทีม - ทำ Regression Test - Report bug พร้อมระบุปัญหาที่ทำให้เกิด bug หรือระบุวิธีการทดสอบที่พบ bug - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) ที่จะเกิดขึ้นกับ Product - ศึกษาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ * Flexible working hours - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (Core time - 10 00 a.m. to 4.00 p.m.) สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ค่าทันตกรรม - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ปรับค่าจ้างประจำปี - วันลาพักร้อน
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย-Thai Nationality
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Software Testing/Quality assurance อย่างน้อย 1-2 ปี
  4. สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case เมื่อได้รับ Requirement ได้อย่างครอบคลุม
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Website และ Mobile Application
  6. มีความคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
  7. หากมีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการทำ Automated Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ใช้ Jenkins ในการทำ Continuous Integration จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความตั้งใจสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  10. มีแรงขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-driven) และสามารถบริหารจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดี (Multitasking)
How to apply
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
Contacts
THiNKNET Co., Ltd.
Email : jobthai_61@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
United Center Building
Si Lom Bang Rak Bangkok
Directions
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.