JobThai
Aug 18, 2022

วิศวกรประมาณราคา (QS Engineer) สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS Sanam Pao
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา 2.ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม 3.คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา 4.รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาคำนวณต้นทุนทั้งโครงการ 5.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้าเพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต่อการเสนอและประเมิน 6.ทบทวนแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคา 7.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 8.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 9.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า
  3. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ
  4. มีความเข้าใจงานวิศวกรรมระบบ
  5. หากเคยผ่านการฝึกงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (TOEIC < 400 ขึ้นไป)
How to apply
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resume มาที่ E-mail address *ไม่รับสมัครผ่านช่องทาง walk in ที่บริษัท*
Contacts
คุณนันธิยา พันธ์อาภรณ์
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-079-5999 ต่อ 2404
Email : jec_51@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ใกล้ BTS สนามเป้า
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า (ทางออกที่ 4) เดินต่อประมาณ 200 เมตร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company