Oct 25, 2020

พนักงานขาย

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ทำการต้อนรับลูกค้า และแขกผู้มาติดต่อทุกท่าน 2.ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจ 3.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เข้าชมโครงการ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการขาย 4.ติดตามการผ่อนงวดเงินดาวน์ รวมทั้งประสานงานในการทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า 5.ติดต่อ และประสานงานกับธนาคารในการขอ Pre approve การยื่นขอวงเงินกู้ของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้ากับสถาบันการเงิน 6.ประสานงานกับธนาคารเพื่อทำการปลอดโฉนด 7.ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ กรมที่ดิน และเคลียร์เอกสารต่างๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 8.ควบคุมดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านตัวอย่าง บ้านมาตรฐาน สำนักงานขาย สโมสร สภาพแวดล้อมโครงการให้สะอาด และมีความพร้อมในการต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ 9.สำรวจโครงการคู่แข่งขัน ทำสรุปข้อมูล และนำเสนอต่อฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการ 10.ส่งมอบเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกค้า 11.รับรายละเอียดข้อมูลรายการเก็บงานของลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการโอนกรรมสิทธิ์ 12.จัดทำสรุปข้อมูลรายการเก็บงานของลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการโอนกรรมสิทธิ์ และส่งให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 13.รับเรื่องการร้องเรียนของลูกค้า และส่งให้กับหัวหน้างานเพื่อแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 14.ดูแล และบันทึกรายการเงินสดย่อยประจำสำนักงาน 15.ประสานการทำงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายก่อสร้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 16.จัดทำ และจัดเก็บเอกสารรายละเอียด และข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย 17.เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมของสำนักงานขาย 18.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 19.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี การขาย หรือการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา และติดตามปัญหาต่างๆ
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
How to apply
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • Contacts
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณกฤษณา กิตติมากุล
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
  Tel. : 02-516-2585
  Email : estate_hr14_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  โครงการอีโคเฮ้าส์ (ปิ่นเกล้า-ศาลายา)
  Sala Klang Bang Kruai Nonthaburi
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.