รับสมัครด่วน
Oct 21, 2020

ผู้จัดการโรงงาน (สายงานเบเกอรี่) ลาดหลุมแก้ว

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต , การซ่อมบำรุง , การจัดสรรหาจัดจ้างผู้รับเหมา และการจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมตรวจสอบและอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต,ด้านคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. ควบคุมและตรวจสอบสต๊อคสินค้า, อายุสินค้า, คุณภาพสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐานตามข้อกำหนดและเรียกคืนสินค้า 4. วางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ และสามารถให้คำแนะนำข้อมูลด้านระบบคุณภาพ รวมถึง หาแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของระบบคุณภาพของบริษัท 5. ควบคุมดูแลส่งเสริมสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ความสะอาดของพื้นที่การผลิตในแต่ละส่วนงานต่างๆ 6. สนับสนุนเอกสารบริษัทต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท / ภพ.20 / รง.4 / เอกสาร อย. / เอกสารส่งออก / เอกสารราชการ ตามที่ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ 7. ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ หาแนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ เพื่อให้งานทุกจุดสามารถดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย 8. ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้ความร่วมมือความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ
Qualifications
 1. ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานควบคุมกระบวนการผลิต อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ในการจัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารผู้จัดการสายโรงงานเบเกอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น word , excel , powerpoint
 7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีน่ำใจ ตรงต่อเวลา
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรับแรงกดดันได้
 9. สามารถขับรถยนต์ได้
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติการทำงานมาที่ “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” ของบริษัท
 • สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ
 • Contacts
  คุณวรัทยา, คุณฤทัยรัตน์
  บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
  83/7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
  Tel. : 02-254-8100-8 ต่อ 16614-16615
  Email : hrverasu14_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-254-8109
  Location
  Khu Bang Luang Lat Lum Kaeo Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.