Jul 27, 2021

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.การสรรหาว่าจ้าง - ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคนให้ตรงตามแผนอัตรากำลังคน - จัดทำประกาศรับสมัครงาน - สรรหาพนักงานให้ตรงต่อความต้องการและทันเวลา - ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน - การคัดเลือก,การตรวจสอบและทดสอบและสัมภาษณ์เบื้องต้น - จัดทำสัญญาจ้างพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน - ส่งตัวพนักงานเข้าประจำในหน่วยงานต้นสังกัด - ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของบริษัทฯ ให้กับพนักงานใหม่ - จัดทำข้อมูล KPI ฝ่าย 2แรงงานต่างด้าว - ตรวจสอบเอกสารก่อนรับเข้าทำงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น - จัดทำหนังสือขออนุญาตทำงาน,การต่ออายุหนังสืออนุญาตทำงาน - การแจ้งเข้าแจ้งออกของแรงงานต่างด้าว - การต่อใบโควต้าแรงงานต่างด้าว - จัดเอกสารรายงานตัวกับกองตรวจคนเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว - ติดต่ออำเภอทำเอกสาร ทร.38/1 - ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อส่งเอกสารตรวจร่างกายแรงงานต่างด้าว - ตรวจสอบประวัติอาชญกรรมตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบประวัติการทำงาน - ตรวจสารเสพติดก่อนเริ่มงาน 3การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น - จัดส่งแบบฟอร์ม OJT ให้กับหน่วยงานกรณีพนักงานใหม่ 4ธุรการ - จัดทำบัตรพนักงาน - ส่งแบบประเมินผลการทดลองงาน รวมทั้งการติดตามและรวบรวมเอกสารกลับมายังฝ่ายบุคคล 5ดูแลระบบมาตรฐานต่าง ๆ - การจัดทำเอกสารระบบเพือให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ - การแก้เอกสารระบบ - การควบควบคุมติดตามและทบทวนการใช้เอกสารระบบ 6ติดต่อหน่วยงานของรัฐ - ติดต่อกรมจัดหางานจังหวัด - การยื่นเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าว - ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม)
Qualifications
  1. ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์การสรรหาบุคคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 1-3 ปี
  3. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสรรหาบุคคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 1-3 ปี
  4. Key Competencies มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี,การจัดลำดับความสำคัญของงาน และ การทำงานเป็นทีม
  5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี, มีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจ
  6. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ,แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
  7. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณจีรศักดิ์ (นุ่ย)
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
299 ม.7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : 02-756-9144 ต่อ 103,104
Email : okautoparts_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-384-2729
Location
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.