Oct 21, 2020

Accounting Trainee / Accounting Officer

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
•จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 •จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ •บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ •จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง •บันทึกบัญชีสำหรับกาจัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน •ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว •จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ •จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา •จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี •บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ •สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน •สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ •จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน •จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน •ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ •(Knowledge Culture) ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การลงทุน และธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบริหาร สาขาบัญชี สาขาบัญชี และการเงิน
  3. รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี
  4. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
  5. มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
  7. มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอดได้อย่างดี
  9. มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี
  10. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
Contacts
คุณกฤตัชญ์ เตชปัญญาโชติ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Tel. : ประจำสาขากรุงเทพ ติดต่อ คุณกฤตัชญ์ 099-419-6945, คุณณัฐสุภา 065-929-6302 และคุณนนท์พิสิฐ 061-397-6985 // ประจำสาขาหาดใหญ่ ภู (061-393-8065) // ประจำสาขาขอนแก่น เบียร์ (061-385-8291) // ประจำสาขาเชียงใหม่ นิว (065-527-2016) //
Email : inet_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.