Jun 14, 2021

Building Manager โซนสุขุมวิท โซนฝั่งธน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) เว็บไซด์: www.smartservice.co.th บทบาทและหน้าที่: - บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในในโครงการ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าของร่วม - บริหารความสัมพันธ์อันดีแก่เจ้าของร่วม สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขตกแต่ง ต่อเติมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของโครงการ - ตรวจสอบ ดูแล และพัฒนาสภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน - วางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในกล่องโอนและส่งมอบกล่องโอนให้แก่เจ้าของร่วม - จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ บริหารจัดการงบการเงินของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกบ้าน รวมถึงสื่อสารรายรับ-รายจ่ายของโครงการแก่ลูกบ้าน - ตรวจสอบการรับชำระเงิน และนำเงินฝากเข้าบัญชีนิติบุคคล รวมถึงติดตามหนี้ค้างชำระ - จัดเตรียมการประชุม และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ และประชุมภายในต่าง ๆ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดดามมติที่ประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ - สื่อสาร และทำความเข้าใจกับทีมงานถึงวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน วิธีการป้องกันปัญหาหรือข้อร้องเรียน และระงับไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเดิมซ้ำอีก - บริหารจัดการทีม พัฒนาความรู้ความสามารถ และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาบริการและการบูรณาการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองการให้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 4. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาทันที
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว หรือเดินทางได้ทุกโซน กรุงเทพฯและปริมณฑล
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งประวัติการทำงาน (Resume/CV) ได้ที่ Email
 • สมัครงานผ่าน Website บริษัท
 • ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์
 • ติดต่อ
  คุณวิสาขา แผนกสรรหาว่าจ้าง
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์ : 02-261-2518 ต่อ 276, 062-605-5131
  อีเมล : apthai_122@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : https://career.apthai.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โซนกรุงเทพฯและนนทบุรี
  Bangkok
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้