JobThai
Sep 20, 2022

หัวหน้าแผนกSafety (จป.)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน FSC ที่กฎหมายหรือบริษัทฯกำหนดขึ้น -ดูแล และควบคุมเกี่ยวกับจุดดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงาน -จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการรักษา ป้องกันความปลอดภัยในทุกด้าน -จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไข การป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบดูแล สภาพของอาคารสำนักงาน โรงงาน และบริเวณสถานที่ของโรงงาน -ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง -ควบคุมและกำหนดระเบียบการเข้า-ออก ของพนักงานและบุคคลภายนอก -ควบคุมและกำหนดจุดด้านความปลอดภัย และกำหนดวิธีการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย -วางแผนงานจัดการระบบคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. พ้นพันธะทางทหารแล้วเท่านั้น
How to apply
 • สมัครด้วยตัวเอง
 • เขียนจดหมายมาที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • Contacts
  คุณอภิเชษฐ์ มุสิกวัตร์
  บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
  99 ม.5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  Email : akpc_hr_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 034-422-599
  Location
  Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company