รับสมัครด่วน
Oct 19, 2021

Accouting Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AR,AP,GL,Asset & Budget) 2.ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย, ภาษี เงินได้นิติบุคคล 5.ศึกษาและปรับปรุงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการทำงาน 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD) จะพิจารณาพิเศษ
  4. สามารถปิดงบได้ มีความรู้เกี่ยวกับมารตฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
  5. มีภาวะผู้นำและทักษะในการประสานงาน แก้ไขปัญหา
  6. สามารถนำทีมสู่เป้าหมายและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะพิจารณาพิเศษ
How to apply
*** สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่เบอร์ 091-229-0414 *** ( ในวันเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น. - 18.00น.) 1. สมัครผ่านทาง JobThai 2. สมัครผ่านทาง E-mail 3. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ 4. สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ 5. สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทรัพยากรบุคคล
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
สำนักงานอรุณอมรันทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel. : 091-229-0414
Email : hrprofascino_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0912290414
Location
Sirirat Bangkok Noi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.