Nov 20, 2020

Medico Marketing Pharmacist (เภสัชกรสนับสนุนวิชาการทางการตลาด)

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้แทนpk - ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น งานออกบูธ, ออกตลาดเพื่อพบลูกค้า เยี่ยมหน้าร้านหรือให้ความรู้ทางวิชาการกับเภสัชกรหน้าร้าน เป็นต้น - บรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือความรู้วิชาการให้บุคคลภายนอก / เภสัชกรร้านยา ตามกิจกรรมที่จัดขึ้น - ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย - จัดทำเอกสารสื่อความรู้ที่ดีให้ร้านยา ประชาชน และผู้แทนยา - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามกับลูกค้าของบริษัท - งานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 28-33 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  3. มีประสบการณ์และความรู้ ความสนใจงานเภสัชกรรมด้านการตลาดหรืองายขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. มีบุคลิกภาพดี รักงานติดต่อพบปะผู้คน มีทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน
  5. มีทักษะการพูด การฟัง และการนำเสนอที่ดี
  6. ขยัน พร้อมเรียนรู้งาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
How to apply
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล - ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณปรางค์ทิพย์ สีตะธนี
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-555-9999 ต่อ 1201
Email : thainakornpat_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-589-2729
Location
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.