JobThai
May 27, 2022

นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)

pin location
pin location

Lak Si, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการของระบบธุรกิจบริษัท และหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ -ออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา และการบรรลุถึงความต้องการของบริษัท -บริหารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ให้คำแนะนำ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
 1. ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และเข้าใจหลักวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
 • สมัครผ่าน line ID
 • สมัครผ่านเว็บไซต์
 • สมัครผ่าน E-mail:lmfhr9@gmail.com
 • ส่วนบุคคล
  บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.
  : ติดต่อสอบถาม 02-575-3786, 081-483-4970
  ประจำสำนักงานใหญ่ ถุนนแจ้งวัฒนะ
  Thung Song Hong Lak Si Bangkok
  สายรถเมล์ที่ผ่าน 52, 356, 150, รถตู้ปากเกร็ด