JobThai
Dec 1, 2023

รับสมัคร RM Wealth Banking - สัมภาษณ์วันเสาร์ 4 พ.ย. 23 พื้นที่ กทม. และปริมณฑล

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
ธนาคารเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สัมภาษณ์แบบ Virtual Interview ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษจิกายน 2566 หน้าที่ความรับผิดชอบ -สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Customer) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุน ตามเป้าหมายส่วนบุคคล -มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการทางการเงิน สามารถแนะนำให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กองทุนรวม เงินฝากประจำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ -จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลสถานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย -จัดทำรายสรุป Customer Portfolio Report พร้อมคำแนะนำในการจัดการการเงินของลูกค้า และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม -เพิ่มฐานลูกค้า และพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Qualifications
 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาการ การตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การดูแล สร้างความสัมพันธ์ และ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ เป็นต้น
 4. มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (SINGLE LICENSE) และหากมี ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทัศนคติบวก และมีความยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้นสูง
 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ เน้นประสิทธิผลในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดด้นได้ดี
 7. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Apply Now) หรืออีเมลในประกาศงาน
 • สำหรับตำแหน่งงานที่ไม่มีปุ่ม Apply Now กรุณาสมัครงานผ่านปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “Register”
 • - เตรียมเอกสารการสมัครงานให้พร้อมในวันสัมภาษณ์ *****ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศเท่านั้น***
  Contacts
  Khun Jarinpat
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)
  Tel. : 02-343-4250
  Email : uoboverseas_16@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-343-4261
  Location
  Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.