Nov 23, 2021

1) ผู้ควบคุมงาน Interior 2) วิศวกรโครงการ 3) วิศวกรโยธา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1) ผู้ควบคุมงาน Interior จำนวน 1 อัตรา (ประจำ Site มธ.ศูนย์รังสิต) ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - ตรวจสอบเอกสารและข้อกำหนดในสัญญา - บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและสรุปราคางานเพิ่ม-ลด - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน - จัดทำแผนงานความก้าวหน้าของโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอนามัยในหน่วยงานก่อสร้าง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2) วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา (ประจำ Site มธ.ศูนย์รังสิต) ทำหน้าที่เป็นวิศวกรควบคุมงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการขออนุมัติวัสดุ, Shop Drawing - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบก่อสร้างที่ติดปัญหาการก่อสร้าง - จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคร่วมกับผู้จัดการโครงการ - ติดตามงานความก้าวหน้างานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างหลัก - ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและสรุปราคางานเพิ่ม-ลด รวมถึงปริมาณงานที่ผู้รับเหมาขอส่งงวด - ควบคุมกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัย - ควบคุมกำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบอาคาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3) วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา (ประจำ Site มธ.ศูนย์รังสิตและ Site หมอชิต) ทำหน้าที่เป็นวิศวกรควบคุมงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - ตรวจสอบเอกสารและข้อกำหนดในสัญญา - บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและสรุปราคางานเพิ่ม-ลด - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน - จัดทำแผนงานความก้าวหน้าของโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอนามัยในหน่วยงานก่อสร้าง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. [ตำแหน่งผู้ควบคุมงาน Interior] จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี
 3. มีประสพการณ์ควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารออฟฟิศ/โรงพยาบาล
 4. สามารถคิดคำนวณงานเพิ่ม-ลดได้, จัดทำแผนงานโครงการได้
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad, MS Office (Word/Excel/PowerPoint) และ ที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี
 6. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
 7. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] มีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือควบคุมงานก่อสร้าง 4-5 ปี
 8. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 9. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] สามารถคิดคำนวณงานเพิ่ม-ลดได้, จัดทำแผนงานโครงการได้
 10. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad, MS Office (Word/Excel/PowerPoint) และ MS Project ได้เป็นอย่างดี
 11. [ตำแหน่งวิศวกรโยธา] หากมีความสามารถด้านการนำเสนอผลงาน (Presentation) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. [ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา/โครงสร้าง] จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม
 13. มีประสบการณ์ทำงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 1-5 ปี
 14. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad, MS Office (Word/Excel/PowerPoint) ได้
 15. [ทุกตำแหน่ง] รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 16. [ทุกตำแหน่ง] ทำงานประจำ ณ สำนักงานสนาม 6 วัน (วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์)
 17. [ทุกตำแหน่ง] สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ E-mail : tpfchr@gmail.com
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(Head Office) 88 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-933-5757-8
อีเมล : tpfc_12@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-933-7676
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ Site รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และที่ Site หมอชิต
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้