รับสมัครด่วน
Mar 30, 2020

System Analyst

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ศึกษากระบวนการทำงานของลูกค้า เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบ
 • 2. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • 3. ถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมพัฒนาดำเนินการในลำดับต่อไป
 • 4. ติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามข้อมูลและความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 • 5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลีียนแปลงได้
 • 6. ทำการทดสอบsoftware หลังการพัฒนาว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่
 • 7. จัดทำคู่มือ (User Manual) ตลอดจนทำการอบรม Program ให้กับผู้ใช้งาน
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Software 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร Business Process Flow และ Prototype
 5. มีความรู้ด้าน Database : MS SQL , My SQL
 6. มีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C#.NET
 7. มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการเจรจาสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครด้วยตนเอง
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
36 ถนนกรุงเทพกรีฑา
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
Tel. : 02-710-4040
Email : dits_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-710-4049
Website : www.dits.co.th
Location
อาคาร JWD แยกถนนกรุงเทพกรีฑา (ศรีนครินทร์) ทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาห่างจากถนนศรีนครินทร์ 200 เมตร
Huamak Bang Kapi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.