รับสมัครด่วน
Sep 23, 2020

QC Engineer

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าสำเร็จรูปที่เกิดในระหว่างการจัดเก็บ การจัดเตรียม และหลังส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ติดตามการตอบกลับแนวทางแก้ไขปัญหากรณีพบวัตถุดิบรับเข้าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 4. ทวนสอบการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป แจกจ่าย และควบคุมให้ทันสมัย 5. ร่วมกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และจัดทำเป็นมาตรฐานสินค้าร่วมกับผู้ขาย 6. ติดตามปัญหากรณีงานไม่ได้ตามมาตรฐาน และร่วมกำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 7. ทวนสอบและติดตามการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงาน จัดทำแผนการทวนสอบประจำปี และแผนการทวนสอบภายใน 8. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องสืบย้อนกลับข้อมูลการผลิตกรณีที่พบข้อบกพร่อง วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้า ร่วมกำหนดวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ที่รับเข้าจากSupplier และบันทึกผลลงในเอกสารการตรวจสอบ 2. ควบคุมและติดตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 3. รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพ ก่อนส่งสินค้าสู่กระบวนการต่อไป 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง QA Final & Test 1. จัดทำเอกสารการตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จรูป Final Inspection check sheet 2. ติดตามชิ้นงานที่มีปัญหา ที่ Customer Complain และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการแก้ไขและป้องกัน 3. ทำการทดสอบ ทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น
Qualifications
  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพอย่างน้อย 2ปี
  4. มีความขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ
  5. สามารถใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบชิ้นงานได้
  6. สามารถใช้ Program Auto Cad ได้
  7. มีความรู้ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณจีรศักดิ์ หรือ คุณก้อย
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
299 ม.7 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : 02-756-9144-50 ต่อ 103,104
Email : okautoparts_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-384-2729
Location
ปฏิบัติงานที่สำโรง
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.