รับสมัครด่วน
Sep 19, 2019
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
pin locationLocation
pin location
Suan Luang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน
 • 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกรและสำนักงานเขต
 • 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวา่งแผนภาษี
 • 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ
 • 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 15 ปีขึ้นไป และอยู่ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 7 ปี
 3. มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานและทำงานอย่างเป็นระบบ
 4. มีประสบการณ์บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งาน
 5. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
 6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 8. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และ Microsoft Office ได้ดี
Benefits
 • 1. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. ยาสวัสดิการ
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. ประกันสังคม
 • 6. ลากิจประจำปี
 • 7. ลาพักร้อนประจำปี
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. เบี้ยขยัน
 • 10.อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
How to apply
 • 1. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • 2. สมัครทาง E-mail
 • 3. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
89 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
Tel. : 02-314-6671 ต่อ 3107
Email : macrophar_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-318-8679
Line ID: mcp3107
Location
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
Directions
รถประจำทางสาย ปอ.206 , ปอ.92 , 92 , 133,206,11
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.