Sep 19, 2019
Internal Audit - Senior / Officer
pin locationLocation
pin location
Pak Kret, Nonthaburi
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
 • - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทางด้านบัญชี การเงิน และระบบงานที่สำคัญ
 • - ช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และเลือกใช้วิธีตรวจสอบอย่างเหมาะสม
 • - รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • - จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะรวบรวมเอกสารหลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • - ช่วยในการนำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 • อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
 • ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 11120
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี , การเงิน , การจัดการ ,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี/ ระดับเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 1-2 ปี
 4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Benefits
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. รถรับส่งพนักงาน
 • 3. งานเลี้ยงปีใหม่
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ (AIA)
 • 6. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก)
 • 7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 8. เงินกู้สำหรับพนักงาน
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
 • 10. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
 • 11. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
 • 13. ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ
 • 14. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาได้ที่ E-mail
 • Walk-in สมัครได้ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • สมัครผ่านเว็บไซต์
Contacts
คุณกัลยา / คุณศิญาพร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/1 หมู่4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Tel. : 02-502-6051/6599
Email : samart-hr_264@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-502-6092
Location
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi
Directions
จากรังสิต : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ , จากอนุสาวรีย์ : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ, รถประจำทาง 166 , จากบางกะปิ : รถตู้สาย ปาดเกร็ด-ม.ราม 1 , เส้นหพลโยธิน, สะพานใหม่ : รถประจำทาง 356
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.