รับสมัครด่วน
Nov 28, 2020

Human Resource Manager (Performance Management)

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNegotiable
number of positions iconVacancies
number of positions icon1อัตรา
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานประจำปี - ติดตาม ปรับปรุง KPI ของพนักงานกับต้นสังกัด - ติดตามปรับปรุง Competency ของพนักงานกับต้นสังกัด - จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - ปรับปรุง ตรวจสอบ และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือ Competency - วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน - ทบทวน ปรับปรุง JD WI KPI Competency - พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานด้านบริหารค่าตอบแทน - กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การปรับผลตอบแทน งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านสวัสดิการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - กำหนดแนวทางการสื่อสารด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร
Qualifications
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหาร การจัดการ สถิติ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ ปรับปรุง ปฏิบัติ แผนชี้วัดผลการปฏิบัติงานพนักงาน 3-5 ปี
 3. เป็นนักกิจกรรม สามารถสื่อสาร กระตุ้นในที่สาธารณะได้
 4. มีความชำนาญในการใช้ MS Officer : Word (Good),Excel (Good),Power point (Fair)
 5. มีความคิดในเชิงระบบดี มีทักษะในการวางแผนงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
 7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)
How to apply
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail recruit@ace-energy.co.th
 • Contacts
  ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19
  Khlong San Khlong San Bangkok 10600
  Tel. : คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่) 063-206-8067คุณพิมลพรรณ (สำนักงานใหญ่) 063-210-9506 คุณอุศุมา (สำนักงานใหญ่) 065-719-6346คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748 คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270
  Email : shaiyo14_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Khlong San Khlong San Bangkok
  Directions
  เลขที่ 1 ซ.เจริญรัถ19 ฝั่งตรงข้ามคลองสานพลาซ่า สามารถลง BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออกที่ 3 ต่อรถสองแถวเล็กลงหน้าคลองสานพลาซ่า แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร ฝั่งขวามือจะเป็นซอยเจริญรัถ19 บริษัทฯ จะตั้งอยู่ลำดับที่ 1 ตึกหินอ่อนสีเทา
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company