รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

ผู้จัดการฝ่ายขาย (ป.ตรี วิศวกรรม)

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- บริหารงานขายและวางกลยุทธการสร้างยอดขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารจัดการและกำหนดเป้าหมายของทีมงานขาย รวมทั้งพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้ทีมขายเป็นไปตามนโยบายของบริษัท - จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลรายงานขายประจำเดือน ประจำไตรมาส และ ประจำปี - บริหารงานขายและงานบริการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - วางแผนงบประมาณการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 40-45 ปี
 2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมเครื่องกล บริหารการขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานการขาย อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และบริหารทีมขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการขึ้นไป
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก (TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลสอบอื่นที่เทียบเคียงได้)
 5. มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางการขายใหม่ ๆ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด / นอกสถานที่ (ไซต์งาน และ ต่างประเทศ) ได้
 9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีรถยนต์ส่วนตัว
 10. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ประวัติอาชญากรรม หรือคดีร้ายแรงที่ต้องขึ้นศาล
 11. มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ งานด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครด้วยตัวเอง - สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai - สมัครทาง Email
Contacts
คุณ พิมพา อุนาพรม
บริษัท เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี จำกัด
123/133-134 ถนนฉลองกรุง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-090-2784
Email : vector_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-090-2782
Location
Lamplathio Lat Krabang Bangkok
Directions
- รถยนต์ - รถโดยสาร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.