รับสมัครด่วน
Mar 24, 2020

เจ้าหน้าที่ผลิต (นครปฐม)

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย
 • - ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด
 • - ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต
 • - บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม
 • - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 • - ควบคุมการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด
 • - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,วิศวอุตสาหการ,วิศวไฟฟ้า,วิศวเครื่องกล
 2. มีความรู้เรื่องระบบ ISO
 3. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,HALAL
 4. มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
 5. มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตในโรงเส้นหมี่ / โรงงานผลิตแป้ง /โรงงานอาหารแช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • - สมัครทาง Email
 • - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
คุณวรัญญา แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่ส่วนงานสรรหาอาวุโส (สนง.ใหญ่)
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
Tel. : 02-861-4805-10 ต่อ 2112
Email : bkkinterfood_21@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0339
Location
Ban Mai Sam Phran Nakhon Pathom
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.