Sep 22, 2020

พนักงานบริหารอาคาร

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
1.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร 2 ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษางานกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานโครงสร้างอาคาร 3.ตรวจเช็คแบบตกแต่งร้านค้า ประสานงานกับผู้เช่า และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 4.ประสานงานและตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนหย่อม 5.บริหารและควบคุมการทำงาน Outsource *6.งานก่อสร้าง อ่านแบบ ประสานงานผู้รับเหมา เข้าใจดีเทลการก่อสร้าง
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบ ปวส. สาขาก่อสร้างและโยธา
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถอ่านแบบด้านวิศวกรรม ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม Auto cad ได้ดี
  5. มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักงานบริการ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครผ่าน E-Mail
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 02-218-3590 ต่อ 268 ,091-545-3744
Email : propertychula_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-218-3589
Location
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.