Nov 27, 2020

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (งานโครงการก่อสร้างและอะไหล่เครื่องจักร)

pin locationLocation
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามคุณสมบัติและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR) 2.แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสเพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR) 3.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 4.เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า/บริการกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ASL) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ASL) ทุก 6 เดือน หรือ 2 ครั้ง/ปี 6.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 7.วางแผน ควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างจนถึงยังผู้ใช้งาน 8.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
Qualifications
  1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน
  4. มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรองได้ดี
  5. มีมีบุคลิกและทักษะการเป็นผู้นำ และบริหารทีมงานได้ดี
  6. มีทักษะในการติดตามงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน
  7. สามารถขับรถยนต์ได้และออกต่างจังหวัดไปโรงงานนครหลวง อยุธยาได้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
  8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้ดี
  9. มีความอดทนและทำงานภายใต้แรงกดดันและงานด่วนเร่งรีบได้ดี
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - สมัครโดยตรงที่ที่โรงงานเอเชียกรีนเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) *ผู้ที่ได้รับการติดต่อกรุณาส่งประวัติระบุเงินเดือนปัจจุบันและที่คาดหวังพร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ E-mail*
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
Tel. : 02-894-0088 ต่อ 503 (คุณชลธิชา, คุณธนดล)
Email : agecoal14_hr_32@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-894-0909
Location
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok
Directions
- อยู่บนถนนพระราม 2 ขาออก เยื้องโรงเหล้าแสงจันทร์พระราม 2 - ลงรถเมล์ป้ายหัวกระบือ บางขุนเทียนชายทะเล (เลยป้ายบิ๊กซี พระราม2 ไปสองป้ายรถเมล์) ก่อนถึงโลตัสพระราม 2 บริษัทอยู่ติดกับโชว์รูมฮอนด้า รั้วสีเขียว
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company