รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (Warehouse Team Leader)

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconรายได้รวม 20,000 + OT
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
•สัญญาจ้างปีต่อปี •วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า •ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อม •ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง •ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง •ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลังของพนักงาน •บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ •รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา •มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้บังคับบัญชา •มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานของหน่วยงาน •หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. อายุ 25 -40 ปี
  2. ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ด้าน Logistics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง
  5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce
  6. ใช้โปรแกรม WMS ได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
  8. ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
  9. ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ เป็นหัวหน้างานที่ดี
  10. มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง JobThai
Contacts
ฤทัยรัตน์ มูฮำหมัด ( HR Executive )
Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. : 02-712-2999 ต่อ 601
Email : quantium_32@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-712-4579
Location
คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนา-ตราด กม. 20
Bang Chalong Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.