รับสมัครด่วน
Mar 28, 2020

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationLocation
pin location

Saphan Sung, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ถูกต้อง
 • 2.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และถูกต้องตามหลักภาษีอากร
 • 3.จัดทำงบการเงินรายไตรมาส,รายปี, พร้อมทั้งตรวจสอบกระทบยอดรายบัญชีแต่ละรายการ โดยการจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน
 • 4.วางแผนภาษี,งบประมาณการ และวิเคราะห์งบการเงิน
 • 5.รายงานงบการเงินต่อผู้บริหารทุกๆ ไตรมาส
 • 6.จัดเตรียมเอกสารการยื่นงบประจำปีต่อกรมสรรพากร
 • 7.จัดทำแผนการทำงานรายสัปดาห์,รายเดือน,รายไตรมาส,รายปี, โดยเสนอแก่ผู้บริหาร
 • 8.ทำการจัดการวางแผนด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงาน และให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 • 9.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • 10.ควบคุม และกำกับงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี และการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • 11.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอก และกรมสรรพากร เป็นต้น
 • 12.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 32-45 ปี
 2. มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี การตรวจสอบ และปิดงบการเงิน หรือเคยทำสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ในเชิงจัดการ
 7. มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการ วิเคราะห์
 8. ปิดงบได้ เซ็นงบได้
 9. ทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ดี
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now (Job Thai)
 • - สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัทฯพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน
 • - สมัครทางไปรษณีย์
Contacts
คุณเต้ย
บริษัท สยามอินเตอร์ การประมูล จำกัด
180 อยู่ระหว่าง ซ.รามคำแหง 158-160 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม 10240
Email : sia_22@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-119-7100
Website : www.sia.co.th
Location
180 อยู่ระหว่าง ซ.รามคำแหง 158-160 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok
Directions
 • จากบางกะปิ ตรงขึ้นไปมีนบุรีถึงไฟแดงปากซอยมีสทีน ให้กลับรถและชิดซ้ายทันที
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.