รับสมัครด่วน
Jun 17, 2021

Export Sale & Marketing Supervisor

pin location
pin location

Khlong San, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1.หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2.ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 3.เก็บข้อมูล ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สู่ตลาด 4.ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โปรโมชั่น ระเบียบและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทฯ ส่งออก เป็นต้น 5.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า และเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี เป็นต้น 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 7.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการขาย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน 8.พัฒนาระบบการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการขายและส่งมอบ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 3-5 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะในการบริหารงานขายและการตลาด
 5. มีทักษะในด้านการมองภาพรวม
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สมัครผ่าน Job Thai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
  77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
  Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
  อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 23
  Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
  - รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (เดินออกช่องทาง 1) - รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ (เดินออกช่องทาง 3) - รถเมลล์ สาย 84,76,167,169,3,105