JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 19, 2022

เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียน/ผลิต/วิจัยและพัฒนา/ควบคุมคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconVacancies
number of positions icon4
Apply
Job Descriptions
ทางบริษัทฯ ต้องการเภสัชกรเพิ่มในแต่ละส่วนงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับเภสัชกรในฝ่ายต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียน -ทบทวนและแก้ไขทะเบียนยาปัจจุบัน และขึ้นทะเบียนยาใหม่ -ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนยาต่อ อย. -ติดตามแก้ไขเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง -ติดตามและแจ้งข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับยา ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรฝ่ายผลิต -วางแผนการผลิต -จัดทำเอกสาร รายงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ -ควบคุม ดูแลจัดการวัตถุดิบให้ถูกต้องตามขั้นตอน -ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของ GMP -ควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา -ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน -ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธีการผลิต -วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ -วางแผน และติดตามการตรวจสอบวัตถุดิบ, วัสดุบรรจุ, ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกระบวนการผลิตและยาสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความคงสภาพ -ทบทวนเอกสารต่างๆให้ทันสมัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ -ตรวจสอบและทบทวนวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
  3. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  4. มีความเป็นผู้นำ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
  5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  7. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1.ส่งใบสมัครทาง email 2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 3.ผ่านปุ่ม Apply ของ Jobthai 4.ตำแหน่งพนักงานขาย
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
16/17 หมู่ 4 ถนนบ้านหว้า-ภาชี
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Email : apmpharma_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 035-356-764
Location
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya
Directions
http://www.apmpharma.co.th/map.html
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company