รับสมัครด่วน
Apr 4, 2020

Software Analyst / Software Developer (Programmer)

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • Software Analyst
 • - รับผิดชอบด้านการรวมรวมความต้องการ แนะนำ นำเสนอ solutionและทดสอบซอฟท์แวร์ พร้อมสามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถเขียน Requirement Specification เพื่อให้ผู้ใช้งานทบทวนตรวจสอบความต้องการ
 • - สามารถเขียน Technical Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้
 • - รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ
 • - ให้คำแนะนำ และความรู้แก่ผุ้ร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Software Developer (Programmer)
 • - รับผิดชอบด้านการนำเสนอเทคโนโลยีในการ Programming ที่เหมาะสมกับระบบงานต่างๆ
 • - สามารถเขียน/พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 • - สามารถเขียน/พัฒนารายงานและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 • - พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมของระบบ ERP เพื่อตอบสนองการทำงานในรูปแบบใหม่
 • - สามารถเขียน Technical Specification เพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในอนาคต
 • - รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทำการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในเบื้องต้น (Unit Test)
 • - ให้คำแนะนำ และความรู้แก่ผุ้ร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Qualifications
 1. ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 22 - 35 ปี
 3. มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนภาษา Java, JavaScript, .NET, Jasper Report และ Crystal Report หรือ Linux SUSE และหรือ Database Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 7. บุคลิกภาพ ซื่อสัตย์ มีอัธยาศัยดี มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
How to apply
 • - สมัครงานผ่านทาง JobThai (Click Apply Now)
 • - สมัครงานผ่านระบบ ORIGAMI บนหน้า Web Site บริษัท โดยตรง
 • สมัครงานคลิ๊กที่นี่ http://www.origami.life
 • - สมัครงานผ่านทาง JobThai (Click Apply Now)
 • - ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล
Contacts
คุณกาญจนา เครือผักปัง (นา)
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
102 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Tel. : 02-722-7007 ต่อ 223 และ 086-341-9409
Email : trandat14_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-722-7009
Website : www.trandar.com
Location
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.