Nov 27, 2020

Product Specialist & Engineer

pin locationLocation
pin location
bts iconSaphan Khwai
salary iconSalary
salary icon19,000-25,000 บาท+เบี้ยขยัน+Incentive
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายและลูกค้า - กำหนดทิศทางการขาย , วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและยาว - วิเคราะห์ เทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในตลาด วางแผนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด - สรรหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด - ออกพบลูกค้า เพื่อแนะนำการใช้งาน,การแก้ไขปัญหาของผลิตภัฑ์ - ประสานงานกับฝ่ายขายในการปิดการขาย - ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ - จัดทำรายงานสรุปผลงานและยอดขายให้แก่ผู้จัดการฝ่าย,ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
  2. การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/Instrument/โทรคมนาคม/ระบบอัตโนมัติ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะที่ดีด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว)
  5. มีประสบการณ์ด้านการตลาด,ขายอุปกรเครื่องมืองวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์งานขาย CCTV,ครื่องมือวัด จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
  8. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- ส่ง Resume มาที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai - ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
888 ถนนพหลโยธิน
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-299-3000 ต่อ 7631 มือถือ 086-996-6446
Email : sangchaimeter_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย)
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
- เดินทางโดย BTS ลงสถานีสะพานควาย - รถโดยสารประจำทาง ปอ.8,44,27 ปอ.510,29,39,26,34,52 ปอ.63,177, ปอ.509,524,28,157
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.