รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

Site Manager (ผู้จัดการโครงการประจำไซด์งาน)

pin locationLocation
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ออกแบบและติดตั้งานระบบไฟฟ้าและให้คำแนะนำปรึกษา 2.เข้าประชุมและประสานงานกับลูกค้า ติดต่อและประสานงานกับผู้จำหน่าย ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อวัสดุ 3.ติดตามความก้าวหน้าของงาน รายงานและสรุปผลการทำงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบแผนงานหลัก แผนอนุมัติแบบ/ วัสดุ ร่วมประชุมโครงการ ตรวจสอบแผนงานของผู้รับเหมา วางแผนการป้องกันวัสดุที่ติดตั้งแล้วและในสโตร์ไม่ให้เสียหายและสูญหาย ตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา ควบคุมการซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาการประกันงาน จัดทำเอกสารรายงานต่างๆเพื่อส่งมอบงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ควบคุมงบประมาณและคุณภาพ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ 6.บริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ตรวจสอบขอบเขตงานรูปแบบรายละเอียดต่างๆเพื่อสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
  4. สามารถวางแผนงานและควบคุมผู้รับเหมาหน้างานได้
  5. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าได้
  6. เคยผ่านงานด้านระบบ ISO 9001:2015 จะพิจาณราเป็นพิเศษ
  7. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน
  8. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และสามารถทำงานประจำตามไซด์งานได้
How to apply
- ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ ผ่าน E-mail - สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอลโม เทค จำกัด - สอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ด้านล่าง - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอลโม เทค จำกัด
68 ซอยศรีนครินทร์ 15 (ซอยรินรดา)
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
Email : elmotech_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-730-8442
Location
ซอยศรีนคริทร์ 15 (ซอยรินรดา)
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.