Oct 22, 2020

พนักงานห้องปฏิบัติการ LAB

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อทำการเพาะเชื้อ 2.ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมก่อนฆ่าเชื้อ 3.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ (ในส่วนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ) 4.รายงานการตรวจสอบและปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 5.จัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบเข้าแฟ้มเอกสารตามระบบตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ ปวส.
  2. ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
  3. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
  4. มีความรับผิดชอบ
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้และสามารถทำงานในวันหยุดได้ ในกรณีที่จำเป็น
  6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  7. มีประสบการณ์ทำงานในห้องแล็บหรือแผนกควบคุมคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเเองที่บริษัท เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.Resume ประวัติส่วนตัว 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาปริญญาบัตร 5.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 6.สำเนาหนังสือรับรองการอนุมัติสำเร็จการศึกษา (กรณีอยู่ระหว่างอนุมัติจบการศึกษาหรือรอเข้าพิธีรับปริญญา) 7.สำเนาใบประกาศนียบัตร การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ถ้ามี
Contacts
คุณฐิติรัตน์ พัฒนสุทธิกุล
บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
Tel. : 034-462-444
Email : kibunthai_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-822-186
Location
บริษัทอยู่ติดถนนใหญ่(ถนนพระราม2) ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
Bang Krachao Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.