รับสมัครด่วน
Feb 25, 2020

ERP Support

pin locationLocation
pin location
bts iconSaphan Khwai
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP Forma,SAP ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2.ศึกษาวิธีการนำระบบ ERP,SAP มาใช้งานให้สอดคล้องกับการทำงานของ User แต่ละฝ่าย
 • 3.ให้คำปรึกษา,แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับ User ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบ ERP,SAP
 • 4.ติดต่อประสานงานกับ User แต่ละฝ่าย เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลความต้องการใหม่เพื่อแจ้งแก่ผู้พัฒนาระบบ ERP ให้ดำเนินการพัฒนาหรือปรับแก้ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ User
 • 5.ติดต่อประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ERP เพื่อแจ้งและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบ
 • 6.ทดสอบ/ติดตามงานและสรุป กับผู้พัฒนาระบบ
 • 7.เพิ่ม/ลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งานระบบ ERP ของ User ต่างๆ
 • 8.จัดทำรายงาน Query (ad-hoc/MIS) ตามการร้องเรียนของผู้บริหารและ User แผนกต่างๆ ร่วมกับ Programmer
 • 9.ร่วมทดสอบโปรแกรม Query ที่พัฒนาขึ้นเองภายในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของ User
 • 10.ดูแลระบบงานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ในอนาคต
 • 11.ดูแลรับผิดชอบโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , IT หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / SAP อย่างน้อย 3 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL, MySQL, ASP.Net, SQL, CSS, NAV จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีประสบการณ์การสนับสนุนโปรแกรม Forma จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบงานวางแผน และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
 8. สามารถทำงานภายในความกดดันได้และ มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์
 9. สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ
 10. ปฏิบัติงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
How to apply
 • - ส่ง Resume มาที่ E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
888 ถนนพหลโยธิน
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-299-3000 ต่อ 7631 มือถือ 086-996-6446
Email : sangchaimeter_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สำนักงานใหญ่ สะพานควาย
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
 • - เดินทางโดย BTS ลงสถานีสะพานควาย
 • - รถโดยสารประจำทาง ปอ.8,44,27 ปอ.510,29,39,26,34,52 ปอ.63,177, ปอ.509,524,28,157
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.