Dec 6, 2021

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (R&D Officer)

pin locationLocation
pin location

Rangsit Prosper Estate Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. พิจารณา คัดเลือก ทดสอบวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร 2. จัดทำ Specification วัตถุดิบ (Raw Material) 3. คิดค้น พัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผงชงดื่ม เครื่องดื่่ม เจลลี่ กัมมี่ เป็นต้น 4. มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ/สาร และสูตรต้นตำรับมาตรฐานทั่วไป 5. สามารถประเมินต้นทุนและหาวิธีลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์เดิม โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 6. ติดต่อ ประสานงาน ติดต่อลูกค้า ฝ่ายขาย และบุคคลทั่วไปได้ 7. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าได้ 8. จัดทำเอกสารระบบ GHP, HACCP, Halal, Allergen Management, Shelf life Evaluation ได้ 9. วางแผน ประสานงาน ควบคม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายไหลไปได้
Qualifications
 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวคิดใหม่สำหรับการปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Word, Excel , Power Point, Poer BI , ERP
 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว มีทัศนคติบวก
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความซื่อสัตย์
 8. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ GHP, HACCP, Halal, Allergen Management, Shelf life Evaluation เป็นต้น
 9. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการบริหารจัดการในเชิงระบบ และนำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะในการคิดค้น และสร้างผลงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 11. มีทักษะในการนำเสนอจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้
 12. มีประสบการณ์ด้าน R&D โรงงานเสริมอาหาร ยา หรือเครื่องดื่ม อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.Com
 • Contacts
  คุณสุธาสิณี โพธิ์สุวรรณ์
  บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  สำนักงานรังสิต (คลองหลวง) เลขที่ 9/18-20 หมู่ 5 โครงการรังสิตพอสเพอร์ ถนนพหลโยธิน รังสิต พอสเพอร์ เอสเตท
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
  Tel. : 02-516-1671 ต่อ 320, 0814806333
  Email : kovic_23@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-902-0477
  Location
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company