Sep 22, 2021

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)จ.กาญจนบุรี

pin locationLocation
pin location

Tha Maka, Kanchanaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1.วิเคราะห์ข้อมูลอันตรายเพื่อความปลอดภัย และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัย 2.ประเมินความเสียงอันตราย กฎหมายความปลอดภัย,กฎหมายแรงงาน 3.ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย 4.วางแผนโครงการการจัดการความเสี่ยงตามกฎหมาย 5.ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน 6.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย ความเสียหาย การเจ็บป่วยจากการทำงาน 7.สรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุ 8.ตรวจความปลอดภัยประจำปีด้านเอกสาร
Qualifications
  1. เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-45 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสูงกว่า
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS.office ได้ดี
  5. สามารถนำเสนอ Presentation
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
คุณมาริษา
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. : 0613842447
Email : tfg_hr14_138@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Location
Ulok Si Muen Tha Maka Kanchanaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company