รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
Channel Development Manager
pin locationLocation
pin location
Khlong San, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
 • - ประเมินสถานการณ์ตลาด และร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก
 • - ร่วมวางแผนและรับผิดชอบเป้าหมายการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สอดคล้องกับช่องทาง Modern Trade, Hyper Market และ Convenience Store
 • - ติดตามและดูแล / บริหารจัดการยอดขายในแต่ละช่องทาง ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • - ผลักดัน / ให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มสินค้า เพื่อใช้ช่องทางร้านค้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักถึง / ยอมรับในตัวผลิภัณฑ์
 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับคู่ค้าที่มีต่อตราสินค้าและบริษัทฯ
 • - รายงานผลการสำรวจของร้านค้า และการขายของคู่แข่ง พร้อมนำเสนอวเคราะห์ทางการขายหรือไอเดียใหม่ๆ
Qualifications
 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาการตลาด/ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทาง Modern Trade & Hyper Market ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและมีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 5. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
 • ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-16 วัน
 • ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินรางวัลอายุงาน
 • เงินรางวัลผลงานดีเด่น
 • ของเยี่ยมไข้
 • เงินปรับประจำปี
 • โบนัส ตามผลประกอบกิจการ
How to apply
 • สมัครผ่าน Job Thai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
Tel. : 02-440-0440
Email : tcunionglobal14_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-440-0442
Website : www.blink.co.th
Location
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
Directions
- รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (เดินออกช่องทาง 1) , - รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ (เดินออกช่องทาง 3) , - รถเมลล์ สาย 84,76,167,169,3,105
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.