Mar 26, 2020

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (ธูรกิจร้านกาแฟ)

pin locationLocation
pin location

Lat Phrao, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • บัญชีต้นทุน
 • 1. จัดทำราคาสินค้า เอกสารการเบิกจ่าย
 • 2. วิเคราะห์ต้นทุน
 • 3. วิเคราะห์ผลต่างในการผลิต
 • 4. ปิดงบประมาณ
 • 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • 1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท
 • 2. จัดทำทรัพย์สิน และติดรหัสทรัพย์สิน
 • 3. ตรวจสอบสัญญาแต่ละประเภทของบริษัท
 • 4. จำทำทะเบียนสัญญา จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่
 • 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี.สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE ได้ดี
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 6. หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
 • จดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail
 • ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้
 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 • 4. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป
 • 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน
 • 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , สำเนาบัตรประกันสังคม รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด
Contacts
คุณพงษ์พันธ์, คุณจิรวัฒน์
Aroma Group
นาคนิวาส ซอย 6
Tel. : 02-159-8999 ต่อ 514
Email : aromathailand_121@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-530-6730
Line ID: 0632342377
Location
ปฎฺิบัติงานที่สำนักงานนาคนิวาส 6 (ลาดพร้าว 71)
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.