รับสมัครด่วน
Apr 4, 2020

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ( บจก.ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ )

pin locationLocation
pin location

Bang Len, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • งานด้านธุรการ
 • 1. ควบคุมและดูแลการทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพนักงานทำความสะอาดภายในบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
 • 2. ดูแลเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่าย
 • งานด้านติดต่อหน่วยงานของรัฐ
 • 1. ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ ดำเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • 2. กำกับดูแลงานด้านกองทุนทดแทน และประกันสังคม
 • งานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 • 1. กำกับดูแลงานด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • 2. การบริหารจัดการข้อเรียกร้อง / ข้อตกลงของพนักงานและนายจ้าง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้องบังคับของบริษัท
 • งานบริหารบุคคลค่าจ้าง ค่าตอบแทน และระบบงานบุคคลและธุรการบริษัทกำหนดแผนปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล
 • งานด้านแรงงานต่างด้าว
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. ตำแหน่งผู้จัดการ อายุ 35 - 45 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล /อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประสบการณ์ 5 ปี ด้านงานบุคคล ด้านฝึกอบรม ด้านการจัดกิจกรรม และการบริหารโครงการ
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 6. มีสุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพแข็งแรง
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • - ส่งใบสมัครทาง Email
 • - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณอัจฉรา / คุณจีรศักดิ์
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
299 ม.7 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : 02-756-9144-49 ต่อ 103,104
Email : okautoparts_23@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-384-2729
Location
Phai Hu Chang Bang Len Nakhon Pathom
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.