รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

ผู้จัดการการตลาดตัวแทนประกันภัย

pin locationLocation
pin location

Din Daeng, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
ดูแลและกำหนดเป้าหมายของงานให้บรรลุเป้าหมาย การตลาดธุรกิจ - ดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน, ตัวแทน/นายหน้า และกลุ่ม ลูกค้า VIP งานรายใหม่ รวมถึงงานต่ออายุ - การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ฯ - ติดต่อประสานงานกับส่วนการเงินเพื่อติดตามการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระ การตลาดตัวแทน - รับผิดชอบดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ,ตัวแทน/นายหน้า(บริษัท/บุคคล)ทั้งงานรายใหม่และงานต่ออายุเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยตามเป้าที่กำหนด
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด / บริหารธุรกิจประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดประกันภัย 3 ปีขึ้นไป ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
  5. มีความคิดริเริ่ม และละเอียดรอบคอบ
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15 - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่านทาง E-mail
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 อ.ไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
Tel. : 02-246-9635 ต่อ 3501-3502
Email : thaipaiboon_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-246-9659
Location
Din Deang Din Daeng Bangkok
Directions
การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 4 รถเมล์ที่ผ่าน (ป้ายหน้าตึกไทยประกันชีวิต) : สาย 36ก 73 73ก 136 137 172 179 514 528 529
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.