JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 24, 2022

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ

pin location
pin location

Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง
number of positions icon
number of positions icon1
1.วางแผนและพัฒนารูปแบบของธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไร 2.จัดทำแผนงานกลยุทธ์ การตลาด กระบวนการ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร 3.ดูแลลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 4.สร้างแบรนด์ พัฒนาการตลาด และทำกิจกรรมการตลาดร่วมกับลูกค้า 5.วางแผนและออกแบบแผนงานการตลาด ทั้ง Offline และ Online 6.วางแผนคู่มือขายสินค้า 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
  2. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขาย
  4. เป็นคนกล้าแสดงออก ชอบการทำงานมีเป้าหมาย
  5. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับชอบได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการ
  8. เป็นนักประสานงานที่ดี การสื่อสารชัดเจน ทำงานในสภาวะกดดันและเร่งรีบได้
  9. มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ (มีค่าน้ำมัน +ค่าสึกหรอรถยนต์ให้)
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครมาที่บริษัท (ถึงเจ้าหน้าที่สรรหา) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
จรรยาพร ยาจันทึก หัวหน้างานบุคคล
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
LINE ID: 0821581677
Cho Ho Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima