JobThai
รับสมัครด่วน
Jul 1, 2022

นักวิชาการภาษาอังกฤษ

pin location
pin location

Phra Nakhon, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง ** คุณสามารถศึกษาประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการสมัครงานได้ที่ www.aksorn.com **
 1. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอนในระดับประถม/มัธยมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป/IELTS 6.0
 4. หากเคยศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานต่างประเทศ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ความสามารถในวิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary)
 6. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ต้องมีความรู้ด้านการสอน จัดทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน มาก่อน
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  San Chao Pho Suea Phra Nakhon Bangkok 10200
  : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  LINE ID: act_hr
  San Chao Pho Suea Phra Nakhon Bangkok
  - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556