รับสมัครด่วน
Nov 29, 2021

Accounting Manager

pin location
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : oตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ : oวางแผนและควบคุมการ ปิดงบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท oสอบทานการจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี oประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ให้การตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และรายปี oวางแผนและควบคุมการจัดทำนำส่งรายงานภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด โดยถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีใน Ms Office (Word, Excel และ Power Point) และ Internet
  5. มีประสบการณ์การปิดงบการเงิน การจัดทำงบการเงินรวม และงบกระแสเงินสด
  6. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  8. มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรร สนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางไปรษณีย์ - สมัครโดยการส่ง Resume มาที่ e-Mail
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-993-8982 ต่อ 5110
Email : pstpst_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-993-8998
Location
อาคารPSTC
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
ใกล้กับตึก กลต.
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.