รับสมัครด่วน
Jun 14, 2021

Export Sales

pin locationworkLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconsalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2 อัตรา
shortcutApply
jobDescription
1. หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 3. เก็บข้อมูล ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แก้วต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สู่ตลาด 4. ติดตามและรายงานสถานการณ์ชองตลาด เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โปรโมชั่น ระเบียบและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทฯ ส่งออก เป็นต้น 5. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า และเยี่ยมเยือนลูกค้าประจำปี เป็นต้น 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 7. จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
jobAttribute
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ การตลาด ธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานขายและการตลาดต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์กับงาน
 4. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Internet ได้
 6. สามารถโต้ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้ จะเป็นประโยชน์กับงาน
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • jobContact
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  tel : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  fax : 02-701-4647
  workLocation
  Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  viewOnlineMap
  applySectionTitle
  jobthai
  jobthai
  attachFile
  attachFile
  email
  email
  easyForm
  easyForm