รับสมัครด่วน
Mar 31, 2020

นักวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.วิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางด้าน GMO , Allergen , DNA species
 • 2.รายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บังคับบัญชา
 • 3.ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • 4.จัดทำเอกสารเสนอซื้อ , เช็ค Stouk สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง
 • 5.ติดต่อประสานงานกับ ฝ่าย/แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • 6.จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO / IEC 17025
 • 7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา/ ชีววิทยา /วิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ
 2. บุคลิคภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 3. มีความรู้ด้านงานทางด้านตรวจวิเคราะห์ ทางชีวโมเลกุลและระบบคุณภาพ ISO / IEC 17025
 4. มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ ทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา
 5. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) ได้ ทำงานเป็นกะได้
 7. เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น !!
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • - ส่งใบสมัครทางจดหมาย
Contacts
ฝ่ายบุคคล
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 แยก25
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Tel. : 02-934-2381 ต่อ 503
Email : amarc_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-934-0661
Website : www.amarc.co.th
Location
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Directions
 • ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) หรือ ซอยรามคำแหง 65 อาคาร AMARC สูง 5 ชั้น อยู่หน้าแยก 25
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.