รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
วิศวกรสนาม (Site Engineer)
pin locationLocation
pin location
Chatuchak, Bangkok
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งได้
 • - วางแผนในการสั่งวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ ตามแผนงานได้
 • - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนได้
 • - ถอดปริมาณ จัดทำต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปาได้
 4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office ได้
 5. มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน การประสานงาน การเจรจาต่อรองวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
 6. สามารถประจำหน่วยงานทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยื่ยมไข้
 • - เงินสนับสนุน อาทิเช่น แต่งงาน, รับขวัญบุตร, งานบวช, งานศพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - กิจกรรมสันทนาการ อาทิเช่น งานสังสรรค์ปีใหม่, งานทำบุญบริษัทฯ, งานกีฬาสี ฯลฯ
 • - Incentive
 • - Bonus
 • สำหรับตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์
 • สวัสดิการสาขาโรงงาน
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่ากะ
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ค่าเดินทาง
How to apply
 • - สมัครงานด้วยตนเองได้ที่บริษัท (Walk In)
 • - ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์
 • - ส่งจดหมายสมัครงานทางโทรสาร (Fax)
 • - ส่งจดหมายสมัครงานผ่านทาง E-mail
 • - สมัครผ่านทาง JobThai.com
Contacts
คุณกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้
Latyao Chatuchak Bangkok
Tel. : 02-954-3341-4 ต่อ 244, 246
Email : hraqua_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-580-2356-7
Website : www.aqua.co.th
Location
Latyao Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.