รับสมัครด่วน
May 5, 2021

ฺBusines Analyst Supervisor (ส่วนบัญชีบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์)

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
•ควบคุมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง Presentation และเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อจัดส่ง กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎข้อบังคับตลาดฯ •ประเมินภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ไทยและตลาดใหญ่ๆ ทั่วโลก รวมถึงหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มอุตสาหกรรม และปัจจัยหลักที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าองค์กร และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ •วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารในตลาด รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะหลักทรัพย์ นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ •บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ •รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ •วางแผนและกำหนดการจัดกิจกรรมของนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มนักลงทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง •วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วางแผนโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อกำหนดรูปแบบการนำสนอข้อมูลหรือการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น รวมถึงการขยายฐานนักลงทุน
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 5-7 ปี ขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน และตลาดทุน หรืองานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายทั่วไป
 4. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 6. หากผ่านงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน Job Thai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
  77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
  Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
  Tel. : 02-440-0440
  Email : tcunionglobal14_22@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-440-0442
  Location
  1. ควบคุมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 2.วางแผนและกำหนดการจัดกิจกรรมของนักลงทุนสัมพันธ์
  Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
  Directions
  - รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (เดินออกช่องทาง 1) - รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ (เดินออกช่องทาง 3) - รถเมลล์ สาย 84,76,167,169,3,105
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.