Feb 21, 2020

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

Non Sila, Khon Kaen

salary iconSalary
salary icon10,000 บาท ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
 • • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
 • • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
 • • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้
Qualifications
 1. เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
 2. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปวุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 3. บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ชอบการเรียนรู้ , สามารถวางแผนงาน จัดทำขั้นตอน และกำกับงานตามขั้นตอน
 4. มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์, มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 5. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ทำงานที่ อ.บ่านโป่ง จ.ราชบุรี)
 7. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 8. วุฒิการศึกษา ม.6 คณิต - วิทย์ , ปวส - เคมีปฎิบัติ
 9. มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 10. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
How to apply
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติของท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ส่งมาทาง E-mail
Contacts
คุณจุฑามาศ , คุณวรโชติ
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
112 หมู่ 5
Pak Raet Ban Pong Ratchaburi 70110
Tel. : 032-212-503-6, 081-517-0097จุฑามาศ,081-986-5561 วรโชติ
Email : zolaasphalt_77@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 3 ตำแหน่ง / อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรุี 3 ตำแหน่ง
Non Sila Non Sila Khon Kaen
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.