รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

pin locationLocation
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน
 • - วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา และบริษัทจัดหาคนที่เหมาะสม
 • - หาช่องทางในการประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
 • - วางระบบแผนการจัดทำอัตรากำลังพล รวมถึงการบันทึกแผนงานประจำทุกเดือนรายงานต่อผู้บริหาร
 • - รายงานผลสรุปผลการทำงานด้านการรับอัตรากำลังและการดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน
 • - ปฏิบัติตามขั้นตอนการสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกเบื้องต้น หรือการรับพนักงานทดแทนตำแหน่งเดิม สำหรับผู้สัมครงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขา
 • - จัดระบบการเก็บใบสมัครและการเก็บเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการสรรหาให้ครบถ้วน
 • - จัดเตรียมสัญญาจ้างงานและข้อตกลงในการว่าจ้างและการทดลองงาน
 • - จัดเตรียมรายงานประจำเดือน
 • - ริเริ่มและสรรหาแหล่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสรรหา
 • - ช่วยปรับปรุงนโยบาย / Job Description ที่เกี่ยวข้องกับแผนสรรหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • - สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
 2. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการทำ ISO 9001:2008, ISO 22716:2007, GMP, DCC พิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสาร
 5. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 6. ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้บางโอกาส
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 8. มนุษยสัมพันธ์ดี
 9. ทำงานภายใต้ภาวะกดดดันได้ดี
 10. มีประสบการณ์งานบุคคล และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
How to apply
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
24/10 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/2 ถนนกิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan 10540
Email : cosmo145_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14B
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company