รับสมัครด่วน
Jun 12, 2021

หัวหน้าคลังสินค้า-คลังวัตถุดิบ บางเสาธง/บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
• บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลัง เช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดเก็บภายในคลังและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง • บันทึกและติดตาม KPI ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานประจำเดือน • วางแผนกำลังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและมีปริมาณคงเหลือถูกต้องตามระบบบัญชี • สอนงานและให้คำแนะนำพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน • ตรวจสอบและติดตามแผนการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ภายในคลังสินค้ามีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง • จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนงานภายในคลังสินค้า • ประสานงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ WMS และ/หรือ TMS
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  5. มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  7. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ได้
  9. สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (มีค่ากะกลางคืนให้)
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายบุคคล
Perfect Companion Group Co., Ltd.
Tel. : 064-302-3156
Email : perfectcomp_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company